Lá Phong Sushi House Hotline: 028 3824 7882

Lá Phong Sushi House Tìm kiếm
Lá Phong Sushi HouseTài khoản

Bạn có kinh nghiệm trong nghề bếp

Bạn là người mới mong muồn tham gia vào đội ngủ bếp chuyên nghiệp

Chúng tôi, hiện đang tìm kiếm những chef tâm huyết, kinh nghiệm để phát triển

Hotline: 028 3824 7882